Bosh sahifa

Atom va yadro fizikasi

Yadro gamma nurlanishi

Radioaktivlikning umumiy tasnifi

Radioaktivlik. Radioaktiv nurlanishlar tarixi

Yadro kuchlari

Yadro reaksiyalari

Yadro reaksiyalari turlari

Yadro reaksiyalari (amaliy mashg`ulot 1-qism)

Yadro reaksiyalari (amaliy mashg`ulot 2-qism)

Yadro reaksiyalari (amaliy mashg`ulot 3-qism)

Yadro reaksiyalari (amaliy mashg`ulot 4-qism)

Gamma nurlarning modda bilan o`zaro ta`siri (1 - qism)

Gamma nurlarning modda bilan o`zaro ta`siri (2 - qism)

Yadro reaksiyalari (1 - qism)

Yadro reaksiyalari (2 - qism)