Bosh sahifa

Molekulyar fizika

S.Shaymanov - ko`chish hodisalari.mp4

Nurmatov N.A. - Entropia.mp4

Nurmatov N.A - termodinamika jarayonlari.mp4

Sultonov O. - fazaviy diagrammalar.mp4

Sultonov O - termodinamika 1-qonuni.mp4

Sultonov O. - adiabatik jarayonda Puasson tenglamalari.mp4

Sultonov O. Gazlarda issiqlik o`tqazuvchanlik Furye qonuni.mp4

Sultonov O. - Gazlarda ko`chish jarayonlari.mp4

Sultonov O. - Dyuar idishida issiqlok otqazuvchanlik.mp4

Sultonov O. - Termodinamika 1 qonuni adiabatik jarayoni.mp4

Sultonov O. - Vandar Vaalsning keltirilgan tenglamasi mos holatlar qonuni.mp4

Sultonov O. - Vander Vaals izotermalari kritik holat.mp4

Sultonov O. - gazlarni suyulishi eksperemental izotermalar.mp4

Sultonov O. - masala gazlarda issiqlik o`tqazuvchanlik.mp4

Sultonov O. - masala gazlarda ichli ishqalanish.mp4

Sultonov O. - masala ichki energiya termodinamik.mp4

Sultonov O. - molekulalarni effektiv diametri va kasimi.mp4

Sultonov O. - molekulalarni o`zaro tasirlashuvi.mp4

Sultonov O. - model.molekular fizika.mp4

Shaymonov S. - 9 modul. molekular fizika.mp4

8-modul 1 molekular fizika.mp4

8-modul 2 molekular fizika.mp4

Fazaviy diagrammalar.mp4

Haqiqiy gaz tenglamalari Vander Vaals.mp4