Bosh sahifa

Optika

Sh.Otajonov - Yorug‘lik nurining qutblanishini o‘rganish laboratoriya ishi

Sh.Otajonov - Stefan-Bol'sman qonunini o‘rganish laboratoriya ishi

Sh.Otajonov - Sun`iy optik anizotroplik

O.Otajonov - Reley interferometri yordamida gazlarning nur sindirish ko`rsatkich

Sh.Otajonov - Difraksion panjara yordamida yorug‘likning to‘lqin uzunligini aniqlash

SH.Otajonov - Linzaning sferik oberratsiyasini aniqlash laboratoriya ishi

Sh.Otajonov - Issiqlik nurlanishi